BĂNG DÍNH VĂN PHÒNG

HÌNH SẢN PHẨM MẪU

Đặc điểm chung: Băng dính văn phòng có nhiều loại như băng dính OPP trong/ đục, băng dính simili dùng để dán gáy tập tài liệu, băng dính hai mặt...

• Màu sắc (Màu nền và màu chữ):Trong, đục, đỏ, vàng, da cam, xanh lá, xanh da trời, đen, tím,...

• Bề rộng: 5 li, 1F (VPP), 1.2F (VPP), 1.8F, 2F, 3F, 4F, 4.5F, 4.8F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F,...

• Bề dài (1Ya = 0.9m): 10Ya (VPP), 20Ya, 30Ya, 40Ya, 50Ya,60Ya, 70Ya, 80Ya, 90Ya, 100Ya, 110Ya, 120Ya, 130Ya,...500Ya,... 1000Ya,...

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT

logo