Trang chủ » Hướng dẫn

Hướng dẫn

Sau khi đăng ký hoặc dịch vụ qua mạng, bạn thực hiện thanh toán theo thông tin sau:

I. Thanh toán chuyển khoản:

 • Ngân hàng Vietcombank
  • Chủ tài khoản : Lê Mạnh Hải
  • Số Tài Khoản : 0101001102566
  • Ngân Hàng: Vietcombank Vinh – Nghệ An
 • Ngân hàng Viettinbank
  • Chủ tài khoản : Lê Mạnh Hải
  • Số Tài Khoản : 711A80346973
  • Ngân Hàng: Viettinbank chi nhánh Bến Thủy – Vinh- Nghệ An

II. Tuân thủ các quy định:

Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền/biên lại ATM và email đến: kythuattinhung@gmail.com hoặc gọi đến số: 0933.886.982 gặp a Hải.

logo