Trang chủ » Tin tức » Bài học phát triển quy mô băng dính màng pe

Bài học phát triển quy mô băng dính màng pe

Bài học phát triển quy mô băng dính màng pe

 Giới thiệu: Đạt được thành quả như hôm nay nhà máy sản xuất băng dính Tín Hưng đã không ngường tìm tòi hướng đi mới, áp dụng mọi thành tự khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh
Sáng tạo: đổi mới và cải tiến liên tục các phương pháp sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tối đa các nguồn lực như vốn, nhân lực công suất máy móc phục vụ sản xuất các loại băng dính và màng pe
Bài học phát triển quy mô băng dính màng pe

Bài học phát triển quy mô băng dính màng pe

Tập trung: Nguồn hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hướng tới nhóm hàng hóa mục tiêu nhằm cạnh tranh tốt nhất với các đối tác sản xuất băng dính màng pe cùng loại
Linh hoạt: Trong tất cả các khâu và chú trọng nhất đến khâu bán hàng với chính sách linh hoạt trong giá thành đã làm lên một băng dính Minh Sơn có sức cạnh tranh lớn nhất trong ngành.
Kiên nhẫn: Bài học mở rộng sản xuất kinh doanh băng dính, màng pe và các sản phẩm đóng gói không thể một sớm, một chiều mà thu được thành quả, đó là nỗ lực không ngừng nghỉ, cạnh tranh sòng phẳng với tất cả nội lực và ngoại cảnh sẵn có…
Băng dính hai mặt độ dính cao

Băng dính hai mặt độ dính cao

Phát triển: Dù có lúc nhanh lúc châm tuy nhiên luôn tiến lên phía trước đây là bài học sống còn không chỉ trong ngành sản xuất băng dính, phát triển hay là dẹp bỏ chỉ có vậy thôi.
Bền bỉ: Sức mạnh nội tại luôn được vun đắp và vun đắp không ngừng để đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này, bền bỉ cả về sức mạnh và ý chí vươn lên.
Đa dạng hóa các sản phẩm liên quan, hoạt động có tính kỷ luật, tư tin vào bản thân và tổ chức cùng với trách nhiệm là những thước đo giá trị nền tảng phát triển băng dính màng pe…
Copyright 2019 KY THUAT TIN HUNG © Design & Develop by Govin Viet Nam